top of page

MESAFELİ SATIŞ VE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Difference-Agency

Sözleşme Düzenlenme Tarihi: [19.03.2023]

1. TARAFLAR

1.1.DIFFERENCE AGENY’E AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: Serhat Ezibay (Difference-Agency) Vergi Dairesi: Erenköy Vergi Numarası: 3840187921   Adres: Suadiye Mah. Bağdat Caddesi No:399/1 Kadıköy İstanbul Web: www.difference-agency.com.

1.2.ABONE’YE AİT BİLGİLER

ABONE [ad-soyad], [adres] adresinde yerleşik olup [e-posta] e-posta ulaşılabilir. Difference-Agency Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle Difference-Agency üyesi olma talebinde bulunan ABONE, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Difference-Agency tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

1.3. ABONE ve Difference-Agency, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu belirsiz süreli Abonelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)’nin konusu ABONE'nin Difference-Agency'ya www.difference-agency.com uzantılı web sitesinin (“İNTERNET SİTESİ”), aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, nitelikleri ve bedeli işbu sözleşmede ve Difference-Agency Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve İNTERNET SİTESİ’nde belirtilen abonelik hizmetinin (“ABONELİK” veya “HİZMET”) sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”), Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak olan aboneliğin türü, “Difference-Academy” olup söz konusu abonelik türünün içeriği, İNTERNET SİTESİ’nde yer alan https://www.difference-agency.com/plans-pricing bağlantısında “Difference-Academy” Abenelikler modülündeki eğitimleri kapsamaktadır.

3. ABONENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

3.1. ABONE işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen abonelik ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının Difference-Agency’ya ait olduğunu kabul eder ve Difference-Agency’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

3.2. ABONE’nin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ABONE Difference-Agency tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

4. Difference-Agency’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Difference-Agency, SÖZLEŞME konusu HİZMET’i tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ABONE’ye sunmakla mükelleftir.

4.2. Difference-Agency, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda SÖZLEŞME konusu HİZMET’i ABONE’ye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ABONE’ye bildirmekle mükelleftir.

4.3. ABONE, bir eğitimde belirtilen başarı kriterlerini yerine getirdiği ve başarılı sayıldığı takdirde ilgili eğitim için sertifika almaya hak kazanacaktır.

5. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

5.1. ABONE, tüketici mevzuatı uyarınca, işbu SÖZLEŞME’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İNTERNET SİTESİ üzerinden ya da info@difference-agency.com adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini Difference-Agency’ya bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda ABONE tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ABONE’ye iade edilecektir. 

5.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce ABONE’nin, Difference-Agency’dan HİZMET kapsamında edindiği özel ders programını izlemeye başlaması durumunda, ABONE, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

6. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

6.1. Madde 5.4’te belirtildiği üzere, mevzuatın izin verdiği ölçüde, HİZMET için yapılan ödemelerde iade yapılmayacaktır.

6.2. Mevzuatın iade yapılmasını gerektirdiği durumlarda ise aşağıdaki hükümlerdeki prosedür uygulanacaktır:

6.2.1. ABONE, İNTERNET SİTESİ üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

6.2.2. Difference-Agency, ödenen tutarın tamamının, ABONE’ye ödenmesi için, ÖDEME YÖNTEMİ sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

6.2.3. ÖDEME YÖNTEMİ ile alınmış HİZMET bedeli iadesi durumunda Difference-Agency, ÖDEME YÖNTEMİ sağlayıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca ABONE’ye nakit para ile ödeme yapamaz. İade işleminin sonuçlanması, kullanılan ÖDEME YÖNTEMİ’nin kullandığı alt yapıya bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ABONE, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

8. YÜRÜRLÜK

8.1. İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

bottom of page