top of page

İşleri Yoluna Koymak !

Gelişim için Zaman, Zaman için düşüncemizin Sakin olduğu Anlara ihtiyacımız vardır.

Uluslararası Koçluk Federasyonu tanımlarında kurumlar ile şahıslar birlikte anılır. Bunun sebebi yapıları ve sistemleri oluşturan insan faktörünün doğasıdır. İnsan Kaynaklarının başarısı şirketin kurucusundan, yönetim kurulu başkanına, genel müdüründen en alttaki personele kadar bütün işleyişi etkileyecektir. Şirkette , Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları ve diğer birimlerin uyum içinde çalışması sonucunda şirket hedefine doğru ilerleyebilir. Bu sebeple organizasyon yapısının kurulumu büyük önem taşır. Profesyonel kurulumların gerçekleşmesi ve şirket kültürünün oluşumu Şirketimizin Dinamiklerini etkilemektedir. Bu kurulumların başarı ile devamı ve verimliliği , iyileştirme yapılması gerekip gerekmediği organizasyon üyelerinin geri dönüşlerine bağlıdır.

İnsan kaynakları departmanı işe alınacak personelin bir çok özelliğini değerlendirip mülakat ile süreci sonlandırır. Burada yetkinlikler ön plandadır. Ekip içine dahil olup sorunlarla karşılaşılmaya başlandığı zaman, çözüm odaklı yaklaşım, duygusal zeka, bütüncül bakış açısı, kendini tanıma gibi karakter özellikleri devreye girer.

Hepimiz işlerimizi yoluna koymak isteriz. Nereden başlayacağımızı ve işlerimiz yolundayken mevcud durumu koruyup ilerlemeyi arzularız. Bu yolculukta bilmemiz gereken en önemli bilgi İdeal Olan nedir? Sorusunun cevabında yatar. Yukarıda da belirttiğim gibi insan faktörünü hem yetkinlik hem de karakter özelliklerinde iyiye ve hatta mükemmele götürmeye çalıştığımızda İdeal durum oluşur.

Peki İşleri Yoluna Koymak için İnsan faktörünü nasıl istenilen noktaya taşıyabiliriz? Yetkinlikler kazandırılabilir, karakter oluşumu ise doğuma hatta doğum öncesine kadar uzandığı için sonradan edinilmesi ve değiştirilmesi zordur.

Personelin tanınması zaman aldıkça, şirket ilerlemek istediği hedeften uzaklaşa bileceği gibi kaliteli ekip ve çalışma metotlarının işleyişe kazandırılması da mümkün olmaz. Personelin tanınmasında çeşitli parametreler rol oynar. En önemli parametre nedir?

Verimlilik çizelgeleri, performans ölçüm tabloları gibi bir çok sistem teknoloji sayesinde şirketlerde ölçüm imkanı sağlar. Disiplin kültürü kazandırılmayan bir personelin sonuçları kağıt üzerinde başarılı çıkabilir. Önemli olan yenilikçi ve geliştirici tarzda pozisyonuna katkı yapıp ekip içinde etkili olup olamadığıdır. Bu yüzden Motivasyon en önemli parametrelerdendir..

Kendimizin ve ekip arkadaşlarımızın motivasyonu hep yüksek olabilir mi? Hepimizin çevresinde bizi etkileyen uyaranlar ve sorumluluklarımız mevcuttur. Öncelikle ailemiz, akrabalarımız, ülkemiz, dünyamız gibi. Bunlarla ilgili problemler çıktığında bilincimiz o problem dosyasını kapatana kadar bizi meşgul eder. Koçluk bakış açısı doğrudan zihin yapısını hedef alarak kişiyi kendine baktırmaya yönelik düşündürdüğünden istenilen motivasyon kısa sürede oluşmaya başlar. Bu sebeple disiplin kültürü olan bir çalışanda motivasyona ihtiyaç olmadığı görülmüştür.

Problemlerin üstesinden gelmek için bir uzmanla konuşmak toplumumuzda yanlış anlaşılmakta psikolok ile görüşmek olarak nitelendirilmektedir. Son zamanlarda ülkemizde değer kazanmasına rağmen tam olarak anlaşılması gereken bir meslek vardır. Koçluk ! Koçluk uygulamaları gelişmeyi isteyen bireylerin kazanması gereken tecrübelerdendir.

Koç Psikolog değildir, danışman değildir, mentor değildir. İnsanın kendi içini sorgulamaya yönelten böylece Kendini değiştir ki Dünya değişsin anlayışının yerleştirildiği çalışmalardır. Global ölçekteki şirketler 1980 lerden (Rekabetin uluslararası düzeyde arttığı zamanlardan) itibaren koçluk uygulamalarını bünyelerine katmışlardır. Koçluk mesleğini icra eden bizler bunu ülkemizin şirketlerine, girişmelerine ve kuruluşlarına yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Yüksek verimin eldesinde koçluğun yeri ispatlanmış, bu sebeple sistemleştirilmiş, etik değerlerle uluslararası standartlara bağlanmış ve ülkemizde de meslek olarak kabul edilmiştir.

İşleri yoluna koyacak olan organizasyonlardır, onları oluşturan bireylerdir. Onlara şekil verecek ve istenilen noktaya gelmeleri için İnsan Kaynaklarının eğitim harcamalarına önem gösterecek olanlarda Yönetim kadrosudur.

Şirketimizde, insan kaynaklarında eğitim bölümü var mı? Sadece teorik bilgi ile mi ilerliyoruz? Bu eğitimlerden beklediğimiz çıktı nedir? Bu çıktıların verimliliği nelere bağlıdır? Bu ve bir çok soru dışarıdan bakan uzmanlar tarafından sorulur. Sorulan sorular ile şirket kendi doğru cevaplarını ortaya çıkartır. Koçluk Bakış açısı ile hareket eden Danışmanlık büyük öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik kavramının önem kazandığı çağımızda sürekli öğrenme şirketimizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Sürekli öğrenme ise alışkanlıklara ve inançlara bağlıdır. Bunu kazandıracak olan ise düşünce yapımızdır.

Olumlu ve en güzel düşünce yapısıyla İşlerimizin yolunda gitmesini dileriz.........Firmalarda Koçluk Hizmetleri Çalışan Verimliliğine Büyük Katkı Sağlar.


34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page